1.8.2

News

Sep 24, 2009
Category: General
Posted by: bechir
Nova stranica Udruženja strijelaca "Strijelac" Tuzla. Stranica se trenutno nalazi u fazi testiranje. Hvala na strpljenju.

US "Strijelac" Tuzla
Narodnog Fronta 74, Paša Bunar
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: 035/286-896

Predsjednik kluba
Osman Isaković 062/234-082Termin treninga:
utorak i četvrtak 17:30 sati
subota 11:00 sati
CMS - 1.8.2 - Toliara
 

Aktuelno - Zakon o oružju

Aktuelno - Zakon o oružju

Zamjena oružanog lista

Član 11, (4): Izdavanje oružanog lista ne može se odbiti licu kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

(6): Oužani list izdaje se sa rokom važnosti od 10 godina
(7): Imalac oružja može u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava (6) ovog člana, podnijeti zajtjev za produženje važnosti oružanog lista nadležnoj policijskoj upravi, uz koji prilaže dokaze da je oružje ispravno, da ispunjava uslov u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja a za lovačko i streljačko oružje i dokaz da je član lovačke i streljačke organizacije nadležna policijska uprava utvrđuje da li imalac oružja ispunjava uslove propisane u članu 20. stav (1) tačke b), c), d) i e) ovog Zakona.

Pojašnjenje:
Za izdavanje oružanog lista licu koje već posjeduje oružje i na isto ima odobrenje potrebno je:

- potvrda o tehničkoj ispravnosti oružja
- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
- za lovačko oružje potvrda da je član lovačkog društva
- za streljačko oružje potvrda da je član streljačke organizacije

I da ispunjava sljedeće opšte uslove iz člana 20:

b) da ima opravdan razlog za nabavku oružja
c) da nije osuđen za krivièno dijelo, osim krivièno dijelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja
d)  da se protiv njega ne vodi istraga ili krivični postupak, osim za krivična dijela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja
e) da nije u posljednje dvije godine kažnjeno za prekršaj protiv javnog reda i mira, odnosno za prekršaje propisan Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kao i za vrijeme dok se protiv tog lica vodi postupak za takve prekršaje.

Opšti i posebni uslovi za izdavanje odobrenje za nabavljanje oružja

(1) Nadležna policijska uprava izdat će odobrenje za nabavljanje oružja licu, ukoliko ispunjava opšte i posebne uslove.

(2) Opšti uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:
a) da je navršilo 21 godinu života
b) da ima opravdan razlog za nabavljanje oružja
c) da nije osuđen za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja
d) da se protiv njega ne vodi istraga ili krivični postupak, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i
e) da nije u posljednje dvije godine kažnjen za prekršaj protiv javnog reda i mira, odnosno za prekršaj propisan Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kai i za vrijeme dok se protiv tog lica vodi postupak za takve prekršaje.

(3) Posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:
a) da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja i da poznaje propise koje se odnose na držanje i nošenje oružja.


Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

 

 

Previous page: Usluge kluba